Co je vlastně šest tibeťanů?

Je to sada cviků. Celkem jich je šest. Jejich stáří je cca 2500 let. Mnozí toto cvičení budou znát pod pojmem Pět tibeťanů, ve skutečnosti jich je ale šest. Šestý cvik je natolik důležitý, že mě přivedl k napsání tohoto webu. Peter Kelder (americký spisovatel), který cviky ve své knize zpopularizoval, šestý cvik zmiňuje spíše okrajově. Při tom je nejdůležitější z celé série. Proč to tak je? Při cvičení v těle vytváříte příjemnou sílu především v oblasti břicha. Šestý cvik tuto sílu rozvádí dál a celou sestavu tím završuje. Těžko říct, zda je vhodnější cvičit pouze 5 cviků a časem ten šestý. Celá tato sada cviků byla utajována a to z toho důvodu, že navýší váš potenciál. Je to jako rozšířit kanálky kterými proudí vaše síly a tím zvýšit a navýšit disponsibilitu vašich sil. Ať už těch mentálních či fyzických. Chci tím říct, že se spolu s cvičením člověk začne cítit dobře na duchu i na těle. V tom tkví ale i odpovědný přístup. Šestý cvik je králem těch předchozích. Celé cvičení vymyslel doslova génius, nebo chcete-li někdo, kdo velmi dobře věděl, kudy a jak energie v těle proudí. Proto všem kteří se k cvičení rozhodli doporučuji, aby k cvičení přistupovali s pokorou a citlivostí. Cviky jsou to opravdu silné. Jak jsem se ke cvičení dostal já? Nebudete mi to věřit, ale já hledal cviky na posílení zad. Náhodou našel knihu, která obsahovala víc než to.

Prvních pět cviků je jakási příprava na to, co se bude dít…

Pojďme se na ně podívat blíže.

V prvním videu jsou vidět postupně tyto:

  1. cvik (ritus): káča
  2. cvik (ritus): svíčka
  3. cvik (ritus): půlměsíc
  4. cvik (ritus): most
  5. cvik (ritus): hora
Cvičí se 3-21 opakování. 3 opakování pro začátek bohatě to stačí. Není třeba se přepínat. Naopak menší zátěž může mít vyšší účinek. Cvičení by Vám mělo přinášet radost a to i když je neprovedete tak dokonale jako v odkazu. Když tělo zvedáte, nadechujete se. Když se vracíte, vydechujete. Dýcháte nosem.

6. cvik (ritus): vytažení energie směrem vzhůru

Lidé, kteří cvičí pouze 5 ritů se mohou setkat s nadbytkem energie spodních energetických center oproti ostatním. Určitá zemitost, která touto cestou vznikne si přímo říká o vybalancování sil směrem nahoru. Tak bylo cvičení vymyšleno. Spolu se šestým cvikem. Tím se cvičení stává kompletním.

Nutno podotknout, že za důležitý začnete považovat šestý cvik až po letech cvičení pěti ritů. Já bych jen rád vnesl na světlo, že cviků je šest.

Stejně jako když budete praktikovat jógu, existuje určitá možnost probuzení energie kundalini. Říká se jí matka síla (nebo také hadí síla). Bylo by dobré si o ní něco načíst, než se do šestého cviku pustíte. Budu se snažit to tu doplnit.

1.Postavte se zpříma a zhluboka vydechněte.Přitom se předkloňte
dopředu a opřete se rukama o kolena. 2.Vytlačte z plic poslední
zbytek vzduchu a vraťte se do předchozího vzpřímeného
postoje. 3.Dejte ruce v bok a zakloňte se. Tím se vám narovnají
záda.Vtáhněte přitom břicho co možná nejvíc dovnitř a hrudník
zvedejte vzhůru.
V takové pozici zůstaňte tak dlouho, jak to vydržíte. Když už
se konečně budete muset nadechnout, nechte proudit vzduch
nosem. Když budete mít plíce plné, vydechněte ústy.
Při výdechu uvolněte paže a svěste je volně podél těla. Několikrát
se zhluboka nadechněte. Opakovat cvik stačí bohatě třikrát. Pro někoho nemusí být vhodný vůbec. Pro většinu lidí bude přínosem. Necvičil bych ho, pokud se Vám do něj nechce. Tělo si bude umět samo říct.Sedmý tibeťan?

Na internetu lze dohledat i sedmého tibeťana. Není navazující jako šest ritů a jedná se o recitování mantry ÓM. Je to zajímavé doplnění. Už to není pohybové (jako šest ritů), ale hlasové cvičení. Je mnoha lidem známo samostatně.

Porovnání s ostatními cvičeními…

Každý se najde v tom svém a každý by měl posoudit jaké cvičení mu dělá dobře. Co se mi na těchto cvicích líbí je, že nezaberou mnoho času. Jejich účinnost je znatelná zhruba po 2-3 měsících. Do té doby budete mít pouze dobrý pocit, jako když si jdete zaběhat. Pak již začnou přicházet jeho výhody. Budete se cítit příjemně uzemnění a přesto otevření možnostem. Přestanete zívat. Budete schopni přesněji popsat váš tok energie v těle. Přestanete o energii soupeřit, protože pochopíte, že je jí všude dostatek. Zejména se k Vám dostane více energie Země a kosmu. Pořád je to cvičení slučitelné s našimi zažitými zvyky západní civilizace. Musím říct, že i tak jsem zkusil ze zvědavosti sáhnout po dalších, jako je Taichi a jiné. Vyžadovali ale více času, nebo koncentrace. Zde je koncentrace zajištěna spojením dechu a pohybu v relativně krátkém čase. To je asi to, co se mi líbí nejvíce. Věnujte jen trochu svého času a získáte mnoho pozitivního. S tak vysokou účinností jsem se jinde nesetkal.

Šestý ritus a sexualní energie

Tady se určitě rozcházím s doporučením, že je třeba zachovat půst jako mniši v klášteře. Šestý cvik má bezpochyby vliv na sexuální sílu. Můj poznatek je (a nemusíte se mnou souhlasit, jen čtěte dál a pochopíte), že sexuální energie je vlastně životní energie. Jen je umístěna právě v nižších centrech. Respektive dochází k přebytku na těchto místech. Tak to příroda zařídila k zachování druhu. Mniši s touto silou umí pracovat a jeden ze způsobů je právě šestý cvik. Určitě jste slyšeli o transformaci sexuální energie. Podle mě je to vznešeně řečeno. Šestý cvik je snadný a účinný. Vytáhne pouze sílu vzhůru. O tom kolik jí bude, rozhodujete Vy sám. Zásobuje pak vyšší čakry. To je ta transformace. Dalo by se říct, že tak máte možnost se svou mírou sexuality vědomě pracovat… Tím, kolik opakování učiníte. Něco, co bylo do určité doby nemyslitelné je najednou možné. Už jen jedno opakování má svůj efekt. Časté budou tři. Okamžitě po provedení šestého cviku pocítíte rozlití této síly do celého těla. To je velmi očišťující a právě proto je opravdovým duchovním sex zakázán. Není to ale tak, že by byl zakázán Vám. Vy rozhodujete kolik sil bude v tento prospěch využito a zda vůbec.

Pozitivní dopady cvičení

Podívejme se na první cvik. Roztáčíte se dokola a vypadá to komicky. Je to ale důležitý cvik pro aurické pole. Odstředivou silou vyháníte co do něj nepatří. Proto je cvik jako první. Geniální že? Před samotným cvičením vlastně tělo očistíte od energií, které by tam být neměly. Shodíte je ze sebe. Dalším efektem je, že roztáčíte do vyšších než normálních otáček 1. a 7. čakru. Jejich energie pak bude využita v nadcházejících cvicích.

Podívejme se na druhý cvik. Dochází ke zklidnění a lehnete si. Velmi vhodně navazující (aby se nezamotala hlava). Energie se rozvádí dál nahoru a cvik má velmi dobrý vliv na peristaltiku střev. Vlastně se využije nakopnuté rychlosti první čakry v prvním cviku.

Podívejme se na třetí cvik. Postupuje se zase výš. |Tento cvik je úžasný na posílení plic. Zároveň naberete tolik vzduchu, kolik je jen možné. Vaši krev i orgány to prudce okysličí. Cvik velmi jednoduchý.

Podívejme se na čtvrtý cvik. Stále se využívá zvýšená energie z prvního cviku díky návaznosti. Teď už jsme u krční čakry. Tím, že se u tohoto cviku stahují hýždě, znovu získáváte prospěch první čakry.

Podívejme se na páté cvičení. Zase jsme výš. Hodně krve přechází do hlavy, díky poloze obrácené písmeno V. Je tu jasný vliv na 6. a 7. čakru. Vymyšleno skvěle 🙂 Zároveň se spojuje zrychlená sedmá čakra. Při cvičení pátého cviku se budete cítit dobře. Už v tuto chvíli je znát silné posílení vašeho pole a zacelení děr v něm.

Pojďme se podívat na šesté cvičení. Pokud jsem při pěti cvicích myslel, že cvičení vymyslel génius. Při šestém jsem dospěl k názoru, že nemohl být z této planety:-) ale teď vážně 🙂 Hezký pocit pátého cviku, kdy se cítíte kompletní, se s šestým cvikem násobí. Energie se rozlije do každé části těla.

Kde jsou úskalí?

Odradit může druhý cvik. Je ze všech šesti nejtěžší. Pomoci si můžete pokrčením nohou když je zvedáte a vypnutím až když jsou nahoře v kolmici. Případně nohama mírně pokrčenýma po celý zdvih. Časem se břišní svaly posílí. Později budete schopni vést nohy nepokrčené. Důležité je mít vhodný podklad. Ideální je ležet na karimatce, nebo podložce na cvičení (8 mm). Ruce netlačit do podložky.

K udržení pravidelnosti je dobré cvičit ráno. Zbytek dne už na cviky nemusíte najít čas. Případně najít pravidelnou dobu či místo.

Další důležitou věcí je dech. Měl by se vést současně s pohybem. Toto spojení je důležitější, než pohyb samotný. Velmi rychle poznáte, že méně cviků se správným dechem, je o mnoho silnější než více cviků, které dýchání nekopírovalo. Právě dechem do Vás vstupuje prána a právě díky pohybu je rozváděna na konkrétní místa. Tím správným vstupem a roztažením energetických kanálků je nos. Proto nádech i výdech nosem. Pouze u šestého cviku se tomu děje malinko jinak z důvodu náporu.

Jsem přesvědčen, že každý kdo zvládne běžná cvičení, zvládne i Šest tibeťanů. Je dobré pozorovat sám sebe při cvicích. Rád si vybavím slova z filmu K-PAX: Kdo na vaší planetě určuje co je dobré a co špatné? Kdo odděluje dobré od zlého? Odpověď byla: Všichni přeci vědí, co je dobré a co špatné. Přeji Vám, aby i Vy jste našli co je pro Vás a ve výsledku i pro celek dobré. Bez ohledu na to, co je Vám podsouváno. Každý z nás je tvořen z malých částí. Celek pak tvoří tělo. Další celek společnost a dalším celkem může být naše planeta, která se díky třeba i malým změnám každého z nás mění. V tuto chvíli velice. Většina již dobře ví, co je za těmi slovy skryto. Krize kterou procházíme, je především krizí vědomí. Změnou vědomí se z ní lze dostat. O tomhle vím, že je jedním z mnoha nástrojů. Hodně štěstí